Загвар:H-Sätze/Texte

Баримт-Доод тал Энэ загвар доторх загвар нь Загвар:H-Sätze.

Тайлбар

Энэхүү загвараар аюулын дугаарын тодорхойлолтыг үзүүлнэ. Үүнийг аюултай төлөвийн загварт ашигласан болно.

Жишээ

{{H-Sätze/Texte|413}} кодоор: Усны организмыг удаан хугацаанд гэмтээх нөлөөтэй байх магадлалтай.

Параметр

Параметрээр АТ-фразын бүх тоо болон тодорхойлолтыг хэрэглэнэ.

Аюултай төлөвт байж болох бүх нөхцлийн жагсаалт:

<onlyinclude>{{#switch: {{{1|}}}
| 200  = Тогтворгүй, тэсрэмтгий
| 201  = Тэсрэмтгий, зэрэг тэсрэх аюултай.
| 202  = Тэсрэмтгий; дэлбэрэлтээс шидэгдсэн эд зүйл, тэслэх бодисын хэлтэрхийд өртөх аюултай.
| 203  = Тэсрэмтгий; дэлбэрэлтээс шидэгдсэн эд зүйл, тэслэх бодисын хэлтэрхий эсвэл гал ба агаарын даралтанд (агаарын цохилтын долгион) өртөх аюултай.
| 204  = Эд зүйл, тэслэх бодисын хэлтэрхий эсвэл гал ба агаарын даралтанд (агаарын цохилтын долгион) өртөх аюултай.
| 205  = Галд зэрэг тэсрэх аюултай.
| 220  = Маш шатамхай хий.
| 221  = Шатамхай хий.
| 222  = Онцгой шатамхай аэрозоль.
| 223  = Шатамхай аэрозоль.
| 224  = Шингэн ба уурын төлөвтөө маш шатамхай.
| 225  = Шингэн ба уурын төлөвтөө бага зэргийн шатамхай.
| 226  = Шингэн ба уурын төлөвтөө шатамхай.
| 228  = Шатамхай хатуу бодис.
| 229  = Сав даралтын дор байна: халаавал тэсрэх магадлалтай.
| 230  = Агааргүй орчинд ч тэсрэх магадлалтай.
| 231  = Агааргүй орчинд ч, даралт ихсэх ба/эсвэл температурын өсөлтөнд тэсрэмтгий байх магадлалтай.
| 240  = Халалтын улмаас тэсрэх магадлалтай.
| 241  = Халалтын улмаас гал авалцах эсвэл тэсрэх магадлалтай.
| 242  = Халалтын улмаас гал авалцах магадлалтай.
| 250  = Агаарт өөрөө шатна.
| 251  = Өөрөө халах чадвартай; гал авалцах магадлалтай.
| 252  = Их хэмжээтэй байхдаа өөрөө халах чадвартай; гал авалцах магадлалтай.
| 260  = Устай холилдвол шатамхай хий үүсэх ба үүссэн хий нь өөрөө шатах магадлалтай.
| 261  = Устай холилдвол шатамхай хий үүсгэдэг.
| 270  = Гал гарч болзошгүй эсвэл өдөөнө; исэлдүүлэгч.
| 271  = Гал авалцах эсвэл тэсэрч болзошгүй; хүчтэй исэлдүүлэгч.
| 272  = Галыг өдөөнө; исэлдүүлэгч.
| 280  = Даралттай хий агуулна; халалтаас шалтгаалан тэсрэх аюултай.
| 281  = Хөргөөсөн хий агуулна; хүйтний түлэгдэл эсвэл -гэмтэлд өртөх магадлалтай.
| 290  = Металлуудыг зэврээх магадлалтай.
| 300  = Залгиx тохиолдолд аминд аюултай.
| 300+310 = Залгиx эсвэл арьсанд хүрсэн тохиолдолд аминд аюултай.
| 300+310+330 = Залгиx, арьсанд хүрсэн эсвэл амьсгалаx тохиолдолд аминд аюултай.
| 300+330 = Залгиx эсвэл амьсгалаx тохиолдолд аминд аюултай.
| 301   = Залгиx тохиолдолд хортой.
| 301+311 = Залгиx эсвэл арьсанд хүрсэн тохиолдолд хортой.
| 301+311+331 = Залгиx, арьсанд хүрсэн эсвэл амьсгалаx тохиолдолд хортой.
| 301+331 = Залгиx эсвэл амьсгалаx тохиолдолд хортой.
| 302   = Залгиx тохиолдолд эрүүл мэндийг гэмтээx нөлөөтэй.
| 302+312 = Залгиx эсвэл арьсанд хүрсэн тохиолдолд эрүүл мэндийг гэмтээx нөлөөтэй.
| 302+312+332 = Залгиx, арьсанд хүрсэн эсвэл амьсгалаx тохиолдолд эрүүл мэндийг гэмтээx нөлөөтэй.
| 302+332 = Залгиx эсвэл амьсгалаx тохиолдолд эрүүл мэндийг гэмтээx нөлөөтэй.
| 304   = Залгиx ба амьсгалын зам руу нэвтрэн орсон тохиолдолд үхэлд хүргэx магадлалтай.
| 310   = Арьсанд хүрсэн тохиолдолд аминд аюултай.
| 310+330 = Арьсанд хүрэх эсвэл амьсгалах тохиолдолд аминд аюултай.
| 311   = Арьсанд хүрсэн тохиолдолд хортой.
| 311+331 = Арьсанд хүрэх эсвэл амьсгалах тохиолдолд хортой.
| 312   = Арьсанд хүрсэн тохиолдолд эрүүл мэндийг гэмтээx нөлөөтэй.
| 312+332 = Арьсанд хүрэх эсвэл амьсгалах тохиолдолд эрүүл мэндийг гэмтээx нөлөөтэй.
| 314  = Арьсанд хүрвэл хүнд түлэгдэлд хүргэх ба нүдийг хүндээр гэмтээнэ.
| 315  = Арьсыг цочрооно.
| 317  = Арьсанд харшил өгөх магадлалтай.
| 318  = Нүдийг хүндээр гэмтээнэ.
| 319  = Нүдийг хүндээр цочрооно.
| 330  = Амьсгалсан тохиолдолд аминд аюултай.
| 331  = Амьсгалсан тохиолдолд хортой.
| 332  = Амьсгалсан тохиолдолд эрүүл мэндэд хортой.
| 334  = Амьсгалсан тохиолдолд харшил өгөх, багтраатай адил шинж тэмдэг илрэх эсвэл амьсгаа хүндрүүлэх магадлалтай. .
| 335  = Амьсгалын замыг цочроох магадлалтай.
| 336  = Нойр хүргэх, толгой эргэx магадлалтай.
| 340  = Генетикийн согог үүсгэх магадлалтай (Өөр ямар замаар эрсдэлд өртөхгүй гэсэн баттай эх сурвалж байвал эрсдлийн замыг бичнэ үү).
| 341  = Генетикийн согог үүсгэж болзошгүй байх магадлалтай.
| 350  = Хорт хавдар үүсгэх магадлалтай.
| 350i  = Амьсгалсан тохиолдолд хорт хавдар үүсгэх магадлалтай.
| 351  = Хорт хавдар үүсгэж болзошгүй байх магадлалтай.
| 360  = Үр тогтолтонд нөлөөлөх эсвэл хэвлий дэх урагийг гэмтээх магадлалтай.
| 360FD = Үр тогтолтонд нөлөөлөх гэмтээх магадлалтай. Эхийн хэвлий дэх урагийг гэмтээх магадлалтай.
| 360Fd = Үр тогтолтонд нөлөөлөх гэмтээх магадлалтай. Эхийн хэвлий дэх урагийг гэмтээх магадлалтай.
| 360Df  = Эхийн хэвлий дэх урагийг гэмтээх магадлалтай. Үр тогтолтонд нөлөөлөх гэмтээх магадлалтай.
| 360D  = Эхийн хэвлий дэх урагийг гэмтээх магадлалтай.
| 360F  = Үр тогтолтонд нөлөөлөх гэмтээх магадлалтай.
| 361  = Үр тогтолтонд нөлөөлж болзошгүй байх магадлалтай эсвэл хэвлий дэх урагийг гэмтээх магадлалтай.
| 361fd = Үр тогтолтонд нөлөөлөх гэмтээх магадлалтай. Эхийн хэвлий дэх урагийг гэмтээх магадлалтай.
| 361f  = Үр тогтолтонд нөлөөлж болзошгүй байх магадлалтай.
| 361d  = Эхийн хэвлий дэх урагийг гэмтээж болзошгүй байх магадлалтай.
| 362  = Нярайг хөхний сүүгээр дамжин гэмтээх магадлалтай.
| 370  = Эрхтнийг гэмтээнэ.
| 371  = Эрхтнийг гэмтээх магадлалтай.
| 372  = Удаан хугацаанд эсвэл давтан өртөх үед эрхтнийг гэмтээнэ.
| 373  = Эрхтнийг гэмтээх магадлалтай.
| 400  = Усны организмд маш хортой.
| 410  = Усны организмд удаан хугацаанд маш хортой нөлөөлнө.
| 411  = Усны организмд удаан хугацаанд хортой нөлөөлнө.
| 412  = Усны организмыг удаан хугацаанд гэмтээх нөлөөтэй.
| 413  = Усны организмыг удаан хугацаанд гэмтээх нөлөөтэй байх магадлалтай.
| 420  = Агаарын гадаад давхарга дахь озоны давхаргын бууралтаар нийтийн эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчныг гэмтэйгээр нөлөөлнө.
| ?   = Аюултай төлвийн утга дутуу
| #default = <strong class="error">Fehlerhafter H-Satz</strong>
}}</onlyinclude>