Загвар:Legend

<p style="margin:0px;font-size:90%"><span style="border:{{{border|none}}};background-color:{{{1|none}}};color:{{{1|none}}};">██</span> {{{2|}}}</p>

This template documentation is transcluded from Загвар:Legend/doc [edit]


Зургийн тайлбар (legend)-ыг өнгө ялган харуулахад энэхүү загварыг ашиглана.

1-р хувьсагч нь хайрцагны өнгийг заана. CSS хэлбэрээр зааж өгөх боломжтой.

2-р хувьсагч нь тайлбар.

3-р хувьсагч нь CSS-ийн border буюу хүрээг өөрчлөх боломжтой. Үүнийг алгасч болно. Алгассан тохиолдолд хүрээгүй харагдана.

Загварыг ашигласан жишээ
Код Харагдах байдал
{{legend|black|Африк}}

██ Африк

{{legend|#00f|Америк}}

██ Америк

{{legend|#30f088|Далайн орнууд}}

██ Далайн орнууд

{{legend|rgb(100%,80%,0%)|Ази}}

██ Ази

{{legend|rgb(255,0,0)|Европ}}

██ Европ

{{legend|#fff|Антарктид|border=1px solid #000}}

██ Антарктид