Загвар:YearsInDecadeBC

[[МЭӨ {{{1}}}{{{2}}}]] онтой холбоотой өгүүлэл, үйл явдлууд.

[[:Ангилал:МЭӨ {{#expr: {{{1|0}}} + 1}}0-д он|<<]] [[:Ангилал:МЭӨ {{{1}}}0-д он|МЭӨ {{{1}}}0-д он]] [[:Ангилал:{{#if: {{{1}}} | МЭӨ {{#expr: 10 * {{#expr: {{{1}}} - 1}}}} | 0}}-д он|>>]]: [[:Ангилал:МЭӨ {{#expr: {{{1|0}}} + 1}}0|←]] [[:Ангилал:МЭӨ {{{1}}}9|{{{1}}}9]]-[[:Ангилал:МЭӨ {{{1}}}8|{{{1}}}8]]-[[:Ангилал:МЭӨ {{{1}}}7|{{{1}}}7]]-[[:Ангилал:МЭӨ {{{1}}}6|{{{1}}}6]]-[[:Ангилал:МЭӨ {{{1}}}5|{{{1}}}5]]-[[:Ангилал:МЭӨ {{{1}}}4|{{{1}}}4]]-[[:Ангилал:МЭӨ {{{1}}}3|{{{1}}}3]]-[[:Ангилал:МЭӨ {{{1}}}2|{{{1}}}2]]-[[:Ангилал:МЭӨ {{{1}}}1|{{{1}}}1]]{{#if: {{{1}}} | -[[:Ангилал:МЭӨ {{{1}}}0|{{{1}}}0]]}} [[:Ангилал:{{#if: {{{1}}} | МЭӨ {{#expr: {{#expr: 10 * {{{1}}}}} - 1}} | 1}}|→]]

Ангиллууд:

[[Ангилал:МЭӨ {{{1}}}0-д он|*{{#expr: 9 - {{{2}}}}}]]
[[Ангилал:Он|-{{#expr: 9999 - {{{1}}}{{{2}}}}}]]