Залбирал

Залбирч буй Мариа Магдалена. Ари Шеффер (1795-1858)-ийн бүтээл.

Залбирал гэдэг нь шашны дадал сургууль, шүтэн бишрэх, даатгах хүний үйл ажиллагаа бөгөөд аливаа нэг бурхан, тэнгэр, сахиус, болон сүнстэй холбогдох гэсэн хүсэл зоригийг өдөөн, эрж хайх зориудын сургуулилалт ажгуу. Залбирал нь хувь хүний болон хамтын байж болох ба түүнийг нийтийн дунд болон хувь тусдаа газар хийж болдог. Үгээр болон дуу аялгуугаар залбирлыг илэрхийлж болно. Залбирлыг үг болон хэлээр илэрхийлэхэд энэ нь янз бүрийн хэлбэртэй буюу тарни шившлэг, магтаал дуулал, итгэл бишрэлийн илэрхийлэл, эсвэл залбирч буй хүндээ хандсан аяндаа урсан гарах үг хэллэг зэрэг байж болдог. Мөн түүнчлэн гуйж хүссэн залбирал, айлтгах, талархлаа илэрхийлсэн болон мөргөж, магтах залбирал зэрэг өөр өөр хэлбэр агуулгатай залбирлууд байдаг. Залбирал нь ямар нэг сахиус шүтээн, сүнс, талийгаач бологсод, эрхэм дээд санаа зорилго зэрэг рүү чиглэсэн байх бөгөөд мөргөн залбирах, зөвлөгөө зааварчилга хүсэх, нүглээ наманчлан илчлэх болон өөрийн сэтгэл бодлоо уудлах зорилготой. Ийнхүү хүмүүс өөрийн болон бусдын ашиг тусын тулд янз бүрийн шалтгаанаар залбирдаг ажгуу. Бүх л голлох шашинд залбирал ямар нэгэн байдлаар хэрэглэгддэг. Зарим нь залбирлыг ёс жаягтай зан үйлд оруулах буюу нарийн дараалал дэг журам шаардах болон хэн залбирч болох ба болохгүй байх гэх мэт байхад зарим нь бол хэрэгцээ гарвал хэн ч хэзээ ч хийж болно гэж үздэг.Шинжлэх ухааны судалгаанууд залбирлыг голчлон өвчтэй болон гэмтэж бэртсэн хүмүүст үзүүлэх нөлөөллийнх нь талаар судалсан байдаг. Сахиус шүтээнд хандан бие махбодыг эдгээх , залбиран гуйсан залбирлын үр нөлөөг цэгнэсэн асар олон, хоорондоо зөрчилдсөн дүгнэлтүүд бий. Мөн судалж буй арга замуудыг нь зориуд зохион байгуулсан гэсэн шүүмжлэлүүд нэлээд байдаг байна.