Замбатив (цомог)

Замбатив цомог нь Өвөр Монгол дуунуудаас бүрджээ. Этник өнгө аястай 11 дуу багтсан юм

 1. Дэлхийд ганцхан Чингис хаан
 2. Чингис эзэн
 3. Баргын тал
 4. Шар талын эхэнд
 5. Хун галуу
 6. Далай нуур
 7. Юнрүүмаа
 8. Арван тавтай авхай
 9. Гэрийн магтаал
 10. Ээж
 11. Замбатив