Замын хөдөлгөөний инженерчлэл

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Замын хөдөлгөөний инженерчлэл нь зам дээрх хүн, ачаа тээврийн шилжилт хөдөөлгөөнийг аюулгүй, үр ашигтай явуулахыг зорих инженерчлэлийн арга барилыг  ашигладаг барилгын инженерчлэлийн салбар юм. Энэ нь голчлон замын геометр хэлбэр, явган хүний ​​зам, явган хүний ​​гарц, дугуйн замын дэд бүтэц, замын тэмдэг, замын гадаргуу дээрх тэмдэглэгээ, гэрлэн дохио зэрэг хөдөлгөөний аюулгүй, үр ашигтай урсгалын судалгаанд голлон анхаардаг. Замын хөдөлгөөний инженерчлэл нь өгөгдсөн дэд бүтцээс бусад тээврийн системийн функциональ хэсгийг авч үздэг.

Замын хөдөлгөөний инженерчлэл нь бусад салбаруудтай нягт холбоотой байдаг.

  • Тээврийн инженерчлэл
  • Хучилтын инженерчлэл
  • Унадаг дугуйн тээврийн инженерчлэл
  • Хурдны замын инженерчлэл
  • Тээвэрлэлтийн төлөвлөл
  • Хот төлөвлөлт Хүний хүчин зүйлийн инженерчлэл

Замын хөдөлгөөний инженерчлэлийн төслүүдээр ерөнхийдөө замын хөдөлгөөний дохиолол, тэмдэг, хучилтын тэмдэглэгээ зэрэг замын хөдөлгөөний хяналтын тоног төхөөрөмжийн суурилуулалт, тохируулга хийгддэг.