Зөвлөлт Холбоот Улсын баатар

Зөвлөлт Холбоот Улсын баатар
Hero of the USSR Gold Star.png
Зөвлөлт Холбоот Улсын баатар цолны одон

Зөвлөлт Холбоот Улсын баатар нь Зөвлөлт Холбоот Улсын хамгийн дээд шагнал байв. Уг шагналыг нийт 12,700 удаа олгож байжээ. Хорин хүнд олгосон шагналыг эргүүлэн авч байсан гэдэг.