ИЛ-1

ИЛ-2
Үүрэг/төрөл Сөнөөгч
Үйлдвэрлэгч Ильюшин
Зохион бүтээгч Сергей Ильюшин
Анхны нислэг 1944
Үйлдвэрлэгдсэн 1944
Үйлдвэрлэсэн тоо 1