ИЛ-20

ИЛ-16
Үүрэг/төрөл дайрагч
Үйлдвэрлэгч Ильюшин
Зохион бүтээгч Сергей Кочергин
Анхны нислэг 1948 оны 12 сарын 5
Үйлдвэрлэсэн тоо 1