Инсулин

Инсулин нь нүүрс ус, өөх тос, уургийн солилцоонд оролцож амин эрхтнүүд болох элэг, өөх тос, араг ясны булчингуудад нийлэгжүүлдэг чухал үүрэгтэй даавар.