Капитал

Капитал урт хугацаанд үйлдвэрлэлийн процесст ашиглагдаж, хүний хөдөлмөрийн үр дүнд бий болсон, өмчлөгч эзэндээ байнгын орлого оруулж байдаг үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийг хэлнэ. Капиталыг 4 ангилж болно. Үүнд:

  1. биеийн хөдөлмөрийн капитал /хөрөнгө/
  2. мөнгөн капитал /хөрөнгө/
  3. үндсэн ба эрэлтийн капитал /хөрөнгө/ хамаарна.
  4. оюуны капитал буюу хөрөнгө. /мэдлэг, боловсрол/


Ашиг олох зорилгоор үйлдвэрлэлд буюу үйлчилгээний салбарт оруулсан капиталыг /хөрөнгийг/ хөрөнгө оруулалт гэнэ.

Зөвхөн тогтвортой капитал нь илүүдэл үнэ цэнийг бий болгодог бөгөөд тогтворгүй капитал нь капиталист өмчлөх эрхийг бүхэлд нь бүтээгдэхүүн, түүний дотор илүүдэл үнэ цэнийг өргөтгөх нөхцлийг бүрдүүлдэг.[1]

Тэмдэглэл[засварлах | кодоор засварлах]

  1. Капиталын төрөл.