Jump to content

Комбинаторик

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Комбинаторик бол математикийн нэг салбар юм. Энэ нь хязгаарлагдмал эсвэл тоолж болох хязгааргүй олонлогтой холбоотой юм. Комбинаторик бол дискрет математикийн нэг хэсэг юм. Комбинаторик нь графикийн онол буюу олонлогийн хуваалтуудын тухай юм. Жорж Полягийн хэлснээр комбинаторик нь боломжийн тоог тоолох, тодорхой тохиргоо байгаа эсэх, түүнд хэрхэн хүрэх тухай асуултуудыг авч үздэг.

Пермутаци нь дараахь асуудлуудтай холбоотой:

Хэд хэдэн объектыг зохион байгуулах олон янзын арга зам байгааг тодорхойлох

Илүү том багцаас хэд хэдэн объектыг сонгох хэдэн арга зам байгааг тодорхойлох.

Асуудлын хувьд дараахь өөрчлөлтүүд байдаг:

Объектууд нь ялгагдахгүй байж болно.

Объектуудыг сонгох дараалал нь хамаагүй байж болно