Компьютерийн симуляци

Компьютерийн симуляци гэдэг нь бодит ертөнц эсвэл физик системийн үйл ажиллагаа, үр дүнг урьдчилан таамаглахад зориулагдсан компьютер дээр хийгддэг математик загварчлалын үйл явц юм. Зарим математик загваруудын найдвартай байдлыг тэдгээрийн үр дүнг урьдчилан таамаглахыг зорьж буй бодит үр дүнтэй харьцуулах замаар тодорхойлж болно. Компьютерийн симуляци нь физик (тооцооллын физик), астрофизик, цаг уур судлал, хими, биологи, үйлдвэрлэлийн олон тооны байгалийн систем, түүнчлэн эдийн засаг, сэтгэл судлал, нийгмийн шинжлэх ухаан, эрүүл мэнд, инженерчлэлийн хүний ​​системүүдийн математик загварчлалд хэрэгтэй хэрэгсэл болсон. Системийн симуляци нь системийн загварыг ажиллуулах хэлбэрээр илэрхийлэгддэг. Үүнийг шинэ технологийн талаар судалж, шинэ ойлголт олж авах, аналитик шийдэлд хэт төвөгтэй системийн гүйцэтгэлийг тооцоолоход ашиглаж болно.

https:/ /en.wikipedia.org/wiki/Computer_simulation