КубСат

Норвегийн кубсат

КубСат нь 10×10×10 см хэмжээтэй кубүүдээс бүтсэн, бага оврын судалгааны хиймэл дагуул юм. Бүрдэл хэсэг бүрийн жин 1.33 кг-аас ихгүй байдаг.

Монгол улсын 2017 онд хөөргөсөн анхны хиймэл дагуул нь КубСат юм.