Көсэм

Көсэм хатан (1589-1651) нь Османы эзэнт гүрний түүхэн дэх хамгийн хүчирхэг хатан юм. Тэрээр грек хүн байсан бөгөөд III Ахмед султаны хатан байжээ. Көсэм хатан зургаан султаны үе дамжин төрийн хэрэгт ихээхэн нөлөөтэй байснаараа түүхэн дэх хамгийн хүчирхэг эмэгтэйчүүдийн нэг хэмээн тооцогддог (III Ахмед, I Мустафа, II Осман, IV Мурад, Ибрагим, IV Мехмэд)