Лингва франка нова

Lingua Franca Nova нь LFN гэж товчилсон бөгөөд ярианы хэлээр Элефен гэж нэрлэгддэг[3] нь Шиппенсийн К. Жорж Боэрегийн анх үүсгэсэн туслах бүтэцтэй хэл юм.