Лондон хотын Ассамблей

Лондон хотын Ассамблейн чуулдаг хотын захиргааны байр.

Лондон хотын Ассемблей (англи. The London Assembly) нь Их Лондон хотын захирагчийн үйл ажиллагааг хянадаг бөгөөд сонгогддог 25 гишүүнтэй байгууллага бөгөөд гишүүдийн 2/3-ын саналаар хотын даргын жилийн төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах, захирагчийн төсвөөс татгалзах эрх бүхий байгууллага юм. Лондонгийн Ассамблей нь 2000 онд байгуулагдсан. Мөн Лондончуудын хувьд чухал ач холбогдолтой бусад асуудлуудыг (ялангуяа тээвэр, байгаль орчны асуудал) судалж, дүгнэлт, зөвлөмжийг нийтэлж, хотын даргад санал оруулах боломжтой байдаг юм.

Гишүүд[засварлах | кодоор засварлах]

Ассамблей нь пропорциональ тогтолцоогоор сонгогдсон 25 гишүүнээс бүрддэг бөгөөд түүний дотор мажоритар системээр 13 суудал сонгогддог. Сонгууль дөрвөн жилд нэг удаа хотын даргын сонгуультай зэрэгцэн явагддаг. Газарзүйн 14 супер тойрог байдаг бөгөөд тус бүр нь нэг гишүүнийг сонгодог бөгөөд өөр 11 гишүүн нь намын жагсаалтаар сонгогддог байна. Сонгуульд оролцсон улс төрийн нам тус бүрээс сонгогдсон Ассамблейн гишүүдийн нийт тоог Лондон даяар тухайн намд өгсөн саналтай пропорциональ болгохын тулд өөрчилдөг хувилбарыг ашигладаг байна. Аливаа нам суудал авахын тулд 5%-ийн босго давах ёстой. Лондон хотын Ассамблейн гишүүд нэр дэвшсэний дараах Ассамблейн гишүүн буюу "AM" цолтой болдог. Лондон хотын Ассамблейн гишүүний жилийн цалин ойролцоогоор 60,416 фунт стерлинг байдаг байна.