Математикч

Математикч гэдэг нь математикийн мэдлэгээ ашиглан математикийн бодлого боддог хүнийг хэлнэ. Тийн

Stub icon

Энэ өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.