Материалын шинжлэх ухаан

Материал судлал нь материалыг судлах, илрүүлэх хоорондын салыар юм. Материалын инженерчлэл нь бусад, үйлдвэрлэлийн материалын хэрэглээг олох инженерчлэлийн салбар юм.

Материалын шинжлэх ухааны оюуны гарал үүсэл нь Гэгээрлийн эрин үеэс эхтэй бөгөөд судлаачид хими, физик, инженерчлэлийн шинжлэх ухааны аналитин сэтгэлгээр ашиглан эртний, феноменологийн ажичлалтуудыг ойлгохын тулд ашиглаж эхэлсэн, металлурги ба эрдэс судлал[1] [2] Материал шинжлэх ухаан нь физик, хими, инженерчлэлийн элементүүдийг агуулсан хэвээр байна. Талбай ийм л байсан эрдэм шинжилгээний байгууллагууд эдгээр холбогдох салбаруудын дэд салбар гэж удаан хугацаанд үздэг, аас эхлэн 1940-өөд оноос материал судлал нь тодорхой, тодорхой салбар гэж илүү өргөнөөр хүлээн зөвшөөрөгдөж эхэлсэн шинжлэх ухаан, инженерчлэл, дэлхийн томоохон техникийн их тусгайлан бүтээсэн түүнийг судлах сургуулиуд.

Материал судлаачид материалыг түүх ( боловсруулалт) нь түүний бүтэц, улмаар материалын шинж чанар, гүйцэтгэлд хэрхэн нөлөөлдөгийг ойлгохыг чухалчилдаг. Боловсруулалт бүтэц шинэ чанарын харилцааны талаарх ойлготыг материалыг парадигм гэж нэрлэдэг. Энэхүү парадигмын нанотехнологи зэрэг олон төрлийн судалгааны чиглэлээр ойлголтыг ахиулахад ашигладаг, биоматериал, металлурги.