Махан идэштэн

Мах идэштэн гэдэг нь биологийн нэр юм. Мах идэх гэдэг нь экологид байгаа биологийн харилцан үйлчлэл бөгөөд ан хийж байгаа организм буюу мах идэштэн нь өөрийн довтолж байгаа организм буюу олз идэшийг барьж хооллохыг хэлдэг.