Jump to content

Махын тоо

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Махын тоо (Англи: Mach number) гэдэг нь биетийн хурдыг тухайн биеийн хөдөлж буй орчинд дууны долгион тархах хурдад хуваасан тоон хэмжээ юм. M буюу Ma гэж тэмдэглэдэг.

M - Мах-н тоо,
v хөдөлж буй биеийн орчинтой харьцангуй хурд
v0 тухайн орчинд дууны долгион тархах хурд.

Махын тоонд үндэслэж шахагдах шингэн орчинд хөдлөх биеийн орчинд бий болох урсгалыг

Дуунаас удаан хурдтай урсгал - Subsonic flow - Ma < 0.8

Дуутай оролцоо хурдтай урсгал - Transonic flow - 0.8 < Ma < 1.3

Дуунаас илүү хурдтай урсгал - Supersonic flow - 1.3 < Ma < 5.0

Дуунаас асар хурдтай урсгал - Hypersonic flow - 5.0 < Ma < 10.0

Дуунаас үлэмж хурдтай урсгал - High-hypersonic flow - 10.0 < Ma < 25.0

Дахин нэвтрэх хурдтай урсгал - Re-entry speed flow - 25.0 < Ma

гэж ангилна.