Механик энерги

Физикийн хувьд механик энерги нь механик системийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд агуулагдах боломжит энерги ба кинетик энергийг тодрхойлдог.

Өгөгдсөн хэмжээний механиз энергийг шилжүүлэхэд (бөмбөг шидэх, хайрцаг өргөх, хийжүүлсэн ундааны лааз бутлах, ундаа хутгах гэх мэт) ийм хэмжээний механик ажил хийгдсэн  гэдэг. Механик энерги ба механик ажил хоёулаа ерөнхийдөө энергитэй ижил нэгжээр хэмжигддэг. Системийн бүрэлдэхүүн хэсэг нь тодорхой хэмжээний “механик энергитэй” (өөрөөр хэлбэл энэ нь төлөв байдлын функц) байдаг гэж ихэвчлэн хэлдэг бол “механик ажил” нь бүрэлдэхүүн хэсэг нь олж авсан эсвэл алдсан механик энергийн  хэмжээг тодорхойлдог.


Механик энергийг хадгалах нь тодорхой нөхцөлд системийн нийт механик энерги тогтмол байдаг гэсэн зарчим юм. Механик энергийг химийн, цөмийн, цахилгаан соронзон гэх мэт өөр хэлбэрт шилжүүлэхэд энэ дүрэм үйлчлэхгүй. Гэсэн хэдий ч эрчим хүчийг ерөнхийд нь хадгалах зарчим нь өнөөг хүртэл физикийн эвдэрсэн дүрэм хэвээр байна – бидний мэдэж байгаагаар энергийг бий болгож, устгаж болохгүй, зөвхөн хэлбэр нь өөрчлөгддөг.