Молекулын физик

Уураг, нуклеиний хүчил зэрэг макромолекулуудын бүтэц, үйл ажиллагааг судалдаг физикийн ШУ-ны нэг салбар.