Монгол Улсын Оюуны Өмчийн Газар

Монгол Улсын Оюуны Өмчийн Газар нь Монгол улсад оюуны өмчийг хамгаалах, бүртгэх зорилго бүхий төрийн байгууллага юм. 1996 онд байгуулагдсан.