Найруулга зүй

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search

Найруулга зүй (Стилистика. Stylistics). Франц хэлний stylistique – “найруулга зүй” гэсэн утгатай нэр томъёо юм. “Хэлний олон зүйл нэгжийг хэрэглэх, тухайн харилцааны зорилго нөлөөтэй холбон, тэр учир зорилгод нийцэхүйц арга хэрэглүүрийг задлан шинжлэх, санаа бодол, юм үзэгдлийг хэрхэн яруу, тодорхой, чадамгай илэрхийлэх арга боломж болон түүний хэм хэмжээний тухай хэлний шинжлэлийн салбар ухааныг” (14. 64) найруулга зүй гэнэ. Мөн Францын найруулга зүй судлаач Ш.Балли найруулга зүйг “хэлний тогтолцооны аливаа хэсгүүдийн яруу өнгө аяс болон хэлний дүрслэлийн хэрэглүүрийг бүрдүүлэхэд тус дөхөм болдог хэлний үзэгдлүүдийн харилцан үйлчлэлийг судалдаг” гэсэн бол Оросын судлаач М.Н.Кожина “дан ганц хэлний яруу хэрэглүүрийн тухай биш, бас харилцааны агуулга, зорилго, нөхцөл байдал, хүрээнээс хамааран хэлний нэгжүүдийг аль болох зохистойгоор хэрэглэх явдлаас урган гарсан хэлний үйлчилгээний зүй тогтлын тухайн шинжлэх ухаан мөн” (87.88) гэж тодорхойлсон байдаг. Найруулга зүй нь аливаа найруулга үүрэг, зорилгоор нь албан бичгийн, уран зохиолын, шинжлэх ухааны зохиолын, сонины нийтлэлийн, ярианы найруулга гэж ангилдаг бөгөөд эдгээр нь дотроо дэд найруулга болон салбарладаг. Энэ тухай найруулга зүй судлаач, проф. Ц.Сүхбаатар ”Монгол хэлний найруулга зүй” (УБ., 2000, х. 74-243) номондоо дэлгэрэнгүй өгүүлсэн байна.