Найруулсан архи

Найруулсан архи (өөрөөр Найрка, Шагийн архи, Найруулсан спирт) бол Монголд зах зээлийн үе буюу 90-ээд онд гарч ирсэн спиртийг, устай холин гэрийн нөхцөлд боловсруулан гаргаж авдаг, чанарын шаардлага хангаагүй сотрууруулах ундаа юм.