Нарны толбо

2004 оны 6 сарын 22-нд ажиглагдсан нарны толбо

Нарны толбо гэдэг нь Нарны фотосфер дээр заримдаа бий болдог, эргэн тойронтой нь харьцуулахад харлаж харагддаг үзэгдэл юм.