Нийлүүлэлтийн функц

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search

Нийлүүлэлтийн хэмжээ болон түүний тодорхойлогч хүчин зүйлсийн хоорондын хамаарлыг харуулсан функцийг нийлүүлэлтийн функц гэнэ. Нийлүүлэлтийн функцийг дараах математик хэлбэрээр тодорхойлж болно.

Энд:

  • - Нийлүүлэлтийн тоо хэмжээ
  • - Нийлүүлэлт бүхий бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнэ
  • - Үйлдвэрлэлийн хүчин зүйл буюу нөөцийн үнэ
  • - Үйлдвэрлэлийн технологи
  • - Төрөөс бизнесийн орчны талаар явуулж буй бодлого
  • - Өрсөлдөгчийн тоо
  • - Бусад хүчин зүйлс

Нийлүүлэлтэд нөлөөлөгч бусад хүчин зүйлс өөрчлөлтгүй тогтмол байхад нийлүүлэлтийн тоо хэмжээг нийлүүлэлт бүхий бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үнээс нь хамааруулан тодорхойлсон функцийг үнээс хамаарсан нийлүүлэлтийн функц гэнэ.