Нисэхийн маршал

ЗХУ-ын үед нисэх хүчний цэргийн дарга нарт олгож байсан төрөл цэргийн дээд цол юм.