Ноон

Ноон мөрөн нь (Нэньзян, Нонни, Нэн) Сунгари голд цутгадаг томоохон мөрөн юм.

Ноон