Jump to content

Нэвтрүүлэх чадвар

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Нэвтрүүлэх чадвар (Англи: Throughput) гэдэг нь нэгж хугацаанд дууссан үйлдэлүүдийн тоог хэлнэ. Тодорхой үйл явцаас хамаарч 10 сек-ээс 1 цаг хүртэл байж болно. Хэд хэдэн процессорын төлөвлөлтийг харьцуулах замаар, тодорхой цаг хугацаад аль процессорын төлөвлөлт нь нөгөөхөөсөө илүү их үйлдэл гүйцэтгэснийг бид мэдэж чадна. Энэ нь хэд хэдэн хүчин зүйлүүдээс шалтгаалах болно: Үүнд CPU-г завгүй байлгах, процессорын төлөвлөлтийн I / O-г аль болох эрт ажиллуулахын тулд диск болон бусад удаан төхөөрөмжүүд завгүй байлгах зэргээс шалтгаална.