Нэр дэвшигч (сонгууль)

Өөрийн гэсэн мөрийн хөтөлбөрийг гарган тавьж намын доорхи нэр дэвшиж буй хувь хүнийг нэр дэвшигч гэж нэрлэнэ. 
Өөрийн харяалагдаж намаас нэр дэвшиж намийн болон хувийн зорилгийг биелүүлэхийн тулд ажилдаг. Заавал намийн доорхи 

нэр дэвших биш хувиараа бие даан нэр дэвшиж ч болдог байна.