Огторгуйн завсрын дүүргэлт

Одон орон судлалд огторгуйн дүүргэлт гэдэг нь галактик дахь сансар болон оддын систем  хоорондын орон зайд орших бодис ба цацраг юм. Энэ бодис нь ион, атом, молекул хэлбэрийн хий, болон тоос, сансрын туяаг агуулдаг.  

Энэ эь од хоорондын зайг дүүргэж, эхгэн тойрон дахь галактик хоорондын зайтай холилддог. Цахилгаан соронзон цацраг хэлбэрээр ижил эзэлхүүнийг эзэлдэг энерги нь од хоорондын цацрагийн орон юм.  Хэдийгээр огторгуй завсрын дүүргэлт доторх атомын нягтрал нь ихэвчлэн хамгийн сайн лабораторийн вакумаас дээр байдаг ч, мөргөлдөөнүүдийн хоорондох гол чөлөөт зам болон ердийн од хоорондын урттай харьцуулахад богино байдаг тул ISM ( ИСМ) хийтэй ижил маягаар ажиллан, даралтын хүчинд хариу урвал үзүүлж, харилцан үйлчлэлгүй жижиг хэсгүүдийн чуглуулгаас ялгаатай байна. ( тодорхойлвол цусны сийвэн шиг хаа сайгүй бага зэрэг ионжсон байдаг)

Огторгуйн завсрын дүүргэлт нь бодис нь ионы, атомын эсвэл молекулын эсэх болон бодисын температур ба нягтаас хамаарч ялгагдах олон үе шатуудаас бүрддэг. Огторгуйн завсрын дүүргэлт нь үндсэндээ уётөрөгчөөс, дараа нь бага хэмжээний нүүрстөрөгчийн хүчилтөрөгч ба азот агуулсан гели-ээс бүрдэнэ.