Осакагийн Их Сургууль

Осакагийн их сургууль (大阪大学) - Японы улсын ууган их сургуулиудын нэг мөн. 1869 онд анх байгуулагдсан. Осакагийн иx сургууль нь 11-н факультеттай.