Отор

Отор гэдэг нь мал адуулах нэгэн арга, ухаан юм. Оторыг товчоор тайлбарлавал, хэсэг малыг сүргээс салган өвсний соргог, усны тунгалаг, хужиртай газраар ногоолуулах, таргалуулах, тарга хүч тогтоох гэх 3 зорилготойгоор бэлчээрлүүлэхийг хэлдэг.