Jump to content

Паблисити

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Паблисити (Англи: Publicity). Латины Public- “олон нийтийн, нийгмийн” гэсэн утгатай үгнээс гаралтай нэр томъёо юм. Нийгмийн практикт хэд хэдэн утгаар хэрэглэдэг. 1. Алдаршуулах, олны танил болоход нөлөөлөх; ОНМХ-ийг ашиглах замаар олон нийтийн анхаарлыг бараа таваар, хувь хүн болон ямар нэгэн үйлчилгээнд хандуулахыг “паблисити” гэсэн нэр томъёогоор илэрхийлдэг. 2. Хувь хүн, бараа таваар, эсвэл үйлчилгээг сурталчлах, олон түмэнд таниулах зорилгоор явуулсан кампанит ажлын үр дүнд бий болсон олон нийтийн сонирхол. 3. Хувь хүн, бараа таваар, эсвэл үйлчилгээг алдаршуулах, түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор ашиглаж буй мэдээлэл юм. Энэ ойлголтыг зөвхөн сэтгүүл зүй төдийгүй, улс төр реклам сурталчилгаа, үйлчилгээний салбарт өргөн хэрэглэдэг. Сүүлийн үед бидний үгийн санд нэлээд эрчимтэй нэвтэрч буй нэр томъёо болно.