Пиноцитоз

Пиноцитоз

Усанд ууссан буюу устай холилдсон молекул, хоол тэжээлийн жижиг хэсгүүд эсийн дотор нэвтрэн ороход бас л плазман мембран эхлэн хүлээн авдаг. Ийм тохиолдолд плазман мембран дотогш хонхойж нарийн суваг хоолой үүсгэж, түүндээ тэжээлийн бодист ууссан ус, уусмалыг оруулан улмаар мембранд ороолттой тэр хэсэг цоорч эсийн гүнд орж боловсроно. Шингэнийг хүлээж авах энэ үзэгдлийг пиноцитоз гэдэг. Энэ арга бактери, замаг, мөөг, ургамлын аймагт түгээмэл бөгөөд бас амьтад ч ийм аргаар хооллодог.