Планкийн нэгж

Планкийн урт (ℓP) нь уртыг хэмжих маш жижиг нэгж юм. Үүнийг гэрлийн хурд, планкийн тогтмол, таталцлын тогтмол гэсэн гурван физик тогтмолоос тооцдог. Уг урт нь уртын илүү олон үндсэн тэгшитгэлүүдийг хялбарчлах арга болгон тогтоосон бөгөөд хэрэв та тэгшитгэлийг Планкийн нэгжээр бичвэл олон тооны физик тогтмолуудыг бичилгүй, бусад хэмжээсийн талаар санаа зовох хэрэггүй болно. Планкийн урт нь тодорхой физик ач холбогдолгүй бөгөөд үүнийг яг орчлон ертөнцийн төрөлхийн пикселийн хэмжээ гэх нь нийтлэг буруу ойлголт юм.[1]

Энэ нь ойролцоогоор 1.616255×10−35 м буюу протоноос ойролцоогоор 10−20 дахин том хэмжээтэй. Энэ бол Макс Планкийн тодорхойлсон Планкийн нэгжүүдийн нэг. Яг квант таталцлын хувьдаа чухал урт бөгөөд энэ нь хамгийн жижиг хар нүхний хэмжээтэй ойролцоо гэж үздэгээс үүдэлтэй.[2]

Гэрлийн хурд нь Планкийн хугацаанд нэг Планкийн урттай тэнцдэг.