Jump to content

Потенциал энерги

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Физикийн хувьд потенциал энерги гэдэг нь бусад объекттой харьцах байрлал, өөрийн доторх хүчдэл, цахилгаан цэнэг болон бусад хүчин зүйлээс шалтгаалан объектыг барьж буй энерги юм. Потенциал энерги гэдэг нэр томъёог 19-р зууны Шотландын инженер, физикч Уильям Рэнкин танилцуулсан боловч эртний Грекийн гүн ухаантан Аристотелийн потенциалын тухай ойлголттой холбоо байдаг.

Потенциал энергийн нийтлэг төрөлд объектын таталцлын потенциал энерги, сунадаг пүршний уян хатын потенциал энерги, цахилгаан орон дахь цэнэгийн цахилгаан потенциал энерги орно. Олон улсын нэгжийн систем (SI) дахь энергийн нэгж нь жоуль (тэмдэг J) юм.

Потенциал энерги нь биед үйлчилдэг хүчүүдтэй холбоотой бөгөөд эдгээр хүчний биед гүйцэтгэх нийт ажил нь зөвхөн орон зай дахь биеийн эхний ба эцсийн байрлалаас хамаардаг. Нийт ажил нь замаас хамааралгүй эдгээр хүчийг консерватив хүч гэж нэрлэдэг. Хэрэв биед үйлчлэх хүч орон зайд харилцан адилгүй байвал тухайн хүч нь хүчний оронтой байна; Ийм оронгуудыг орон зайн цэг бүрт вектороор дүрсэлдэг бөгөөд үүнийг вектор орон гэж нэрлэдэг. Консерватив вектор оронгуудыг скаляр потенциал гэж нэрлэгддэг тодорхой скаляр функцийн налалт хэлбэрээр илэрхийлж болно. Потенциал энерги нь энэ потенциал функцтэй холбоотой бөгөөд функцаас гаргаж авч болдог.