Пробирийн шинжилгээ

Пробирийн шинжилгээ нь алтны агуулга тодорхойлох галын шинжилгээний арга юм. Чулуулгийг нунтйглаж химийн холцьтой хольж 1100С хүртэл хайлуулж шил үүсгэх процессоор шинжилдэг.