Прометей

Прометей харгислалыг эсэргүүцэж, ард түмний төлөө өөрийгөө зориулсан баатрын дүр юм. Биеийн шаналлыг сэтгэлийн хүчээр ялагч. Хүн үзэл санаандаа үнэнч бол хүний сэтгэлийг юугаар ч ялж чадахгүй гэсэн өөдрөг хүн юм. Тэр бурхдыг шүүмжилж, Зевсс тэнгэрээс гал хулгайлан хүмүүст өгсөн ач тустай хүн юм.