Пулемёт

Пулемёт гэж маш хурдан олон тооны сум гаргах чадвартай зэвсэг юм. Пулемётыг монголоор сумшуур гэж нэрлэдэг.

Stub icon

Энэ өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.