Пүнге-ри цөмийн туршилтын талбай

Хойт солонгосын туршилтын талбай

Пүнге-ри цөмийн туршилтын талбай (сол. 풍계리 핵실험장) нь Хойд Солонгосын Хойд Хамгён мужийн Килжү дүүрэгт оршдог байна. Энд 2006, 2009, 2013 онуудад цөмийн зэвсгийн туршилт хийж байсан. Талбайн газар зүйн солбицол: 41°16'00"N 129°06'00"E.