Ранкиний хэмжүүр

Ранкиний хэмжүүрийг 1859 онд Гласгов их сургуулийн инженер болон физикч Макорн Ранкингэдэг хүн термодинамик температурын үнэмлэхүй хэмжүүр гэж тодорхойлсон байдаг.

Түүх[засварлах | кодоор засварлах]

1848 онд анх дэвшүүлсэн Кельвиний хэмжүүртэй ижил тэг Ранкиний хэмжүүр бол үнэмлэхүй тэг байна, харин Ранкиний хэмжүүрийн (°R эсвэл °Ra) температурын зөрүү 1 Франгетийн түвшинтэй тэнцүү, Кельвиний хэмжүүрт ашигладаг Цельсийн градусаас харьцангуй илүү гэж тодорхойлсон,1 K =9/5 °R эсвэл 1 K = 1.8 °R. 0 K градус (−273.15 °C; −459.67 °F) нь 0 °R-тэй тэнцүү.

Хэрэглээ[засварлах | кодоор засварлах]

Ранкиний хэмжүүр Фараннгетийн түвшинг хэрэглэхэд халах тооцоолол болж инженерийн системд хэрэглэгдсээр байна. Ранкиний түвшингийн тэмдэг нь °R ( эсвэл °Ra хэрэв шаардлагатай бол Ромер Раемерийн хэмжүүрээс ялгана). Си системийн аналоги Кельвинг Ранкиний систеийн зарим судлаачид түвшний тэмдэгтээс бусад гэж томьёолсон.