Реторик

Реторик гэдэг нь Уран яруу ярих ухаан. Энэ нь эмх цэгцтэй товч тодорхой уран чадварлаг сайн ярих ба бичиж илэрхийлэх урлаг. Урлаг шинжлэх ухаан гэсэн хосолмол шинжтэй. Илтгэх урлаг тогтвортой хөгжсөн газар нь Грек.