Рибавирин

Гуанозины аналог рибавирин нь in vitro нөхцөлд рибокси-, дезоксивирусийн репликацийг саатуулдаг боловч эзэн эсэд хорт нөлөөтэй. Рибавириныг аэрозол байдлаар бага насны хүүхдийн синциталь вирусийн халдвар, мөн Өмнөд Африкт элбэг тохиолддог, буньяа вирусийн шалтгаант Лассагийн бүлээрлийн урьдчилан сэргийлэлт, эмчилгээнд хэрэглэж байна.

Эмнэл зүйн практикт хэрэглэхийг зөвшөөрсөн нуклеозидын аналогт видарабин, ганцикловир, идоксиуридин, трифлуридин орох бөгөөд хорт нөлөөтэйн улмаас төдийлөн түгээмэл нэвтрээгүй байна.