Робот тоос сорогч

Roomba 530 робот тоос сорогч
Roomba-ийн үндсэн хэсгүүд

Анхны робот тоос сорогч Roomba-г АНУ-ын iRobot компаниас 2002 онд гаргаснаас хойш дараах компаниудын робот тоос сорогчууд хэрэглээнд нэвтэрч хүний хөдөлмөрийг хөнгөвчилж байна:

  1. Laqulito, JP: CCP, <http://www.ccp-jp.com/life/laqulito/>
  2. Comparison of domestic robots#cite note-0
  3. Sumitomo, JP, 2009-11-25, <http://www.sumitomocorp.co.jp/news/2009/20091125_091555.html>.
  4. Robot, JP: Tsukamoto Aim, <http://www.tsukamoto-aim.co.jp/products_all/robot.html>.