Jump to content

Ром цифр

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Ром цифр нь эртний Ромчуудын байрлалын бус тооллын системд ашигладаг тоо юм.

Ром цифрыг Цаг дээр хэргэлдэг

Тооны Ром тэмдэглэгээ нь одоо бусад эртний тооллын системээс илүү алдартай болсон. Энэ нь Ромын системийн ямар нэгэн онцгой давуу талтай байсандаа биш, харин Ромын эзэнт гүрэн тухайн үедээ их нөлөөтэй байсандаа юм. МЭӨ 7-р зуунд Ромыг эзэлсэн этрускчууд Зүүн Газар дундын тэнгисийн соёлд нөлөөлсөн. Энэ нь Ромын болон Мансарда тооллын системийн үндсэн зарчмуудын ижил төстэй байдлыг хэсэгчлэн тайлбарладаг байна.

Араб цифр Ром цифр
1 I
2 II
3 III
4 IV
5 V
6 VI
7 VII
8 VIII
9 IX
10 X
11 XI
12 XII
13 XIII
14 XIV
15 XV
16 XVI
17 XVII
18 XVIII
19 XIX
20 XX
30 XXX
40 XL
50 L
60 LX
70 LXX
80 LXXX
90 XC
100 C
200 CC
300 CCC
400 CD
500 D; IƆ
600 DC; IƆC
700 DCC; IƆCC
800 DCCC; IƆCCC
900 CM; CCIƆ
1000 M; ↀ; CIƆ
2000 MM; CIƆCIƆ
3000 MMM; CIƆCIƆCIƆ
3999 MMMCMXCIX; CIƆCIƆCIƆCCIƆXCIX
4000 MV; ↀↁ; CIƆIƆƆ
5000 V; ↁ; IƆƆ
6000 VM; ↁↀ; IƆƆCIƆ
7000 VMM; ↁↀↀ; IƆƆCIƆCIƆ
8000 VMMM; ↁↀↀↀ; IƆƆCIƆCIƆCIƆ
9000 MX; ↀↂ; CIƆCCIƆƆ
10 000 X; ↂ; CCIƆƆ
20 000 XX; ↂↂ; CCIƆƆCCIƆƆ
30 000 XXX; ↂↂↂ; CCIƆƆCCIƆƆCCIƆƆ
40 000 XL; ↂↇ; CCIƆƆIƆƆƆ
50 000 L; ↇ; IƆƆƆ
60 000 LX; ↇↂ; IƆƆƆCCIƆƆ
70 000 LXX; ↇↂↂ; IƆƆƆCCIƆƆCCIƆƆ
80 000 LXXX; ↇↂↂↂ; IƆƆƆCCIƆƆCCIƆƆCCIƆƆ
90 000 XC; ↂↈ; CCIƆƆCCCIƆƆƆ
100 000 C; ↈ; CCCIƆƆƆ
200 000 CC; ↈↈ; CCCIƆƆƆCCCIƆƆƆ
300 000 CCC; ↈↈↈ; CCCIƆƆƆCCCIƆƆƆCCCIƆƆƆ
400 000 CD; CCCIƆƆƆIƆƆƆƆ
500 000 D; IƆƆƆƆ
600 000 DC; IƆƆƆƆCCCIƆƆƆ
700 000 DCC; IƆƆƆƆCCCIƆƆƆCCCIƆƆƆ
800 000 DCCC
900 000 CM
1 000 000 M
2 000 000 MM
3 000 000 MMM
4 000 000 MV
5 000 000 V
6 000 000 VM
7 000 000 VMM
8 000 000 VMMM
9 000 000 MX
10 000 000 X
100 000 000 C
1 000 000 000 M
1 000 000 000 000 M
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 M
10^100 X^C