Jump to content

Салхины хурд

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь

Салхины хурд нь агаарын чиглэл нэг газраас нөгөө рүү шилжих агаарын шилжилтийн хурд юм.

Салхины хурд нь ихэвчлэн гадаад байгаль орчны агаарын шилжилтийг хэлэх боловч зарим тохиолдолд дотоод агаарын хөдөлгөөн цаг агаарын урьдчтлсан мэдээ, агаар болон далайн үйл ажиллагаа барилгын инженер зэрэгт мөн чухал. Өндөр салхины хурд нь нэг талын тааламжгүй нөхцөлд хүргэж болдог ба хүчтэй салхи нь хар салхи , шуурга гэх онцгой нэрстэй. Дэлхийд хэмжигдсэн хамгийн өндөр салхины хурд нь цагт 253 миль хурдтай байсан нь Австрали дахь Барров аралд тохиосон байна.

Хэмжилт

Салхины хурдыг хэмжих хамгйн энгийн арга бол Биафорт масштабын эсрэг ажиглагдсан үйл явдлаас хурдыг тооцоолох арга юм. Энэ арга нь хамгийн үнэн зөв боломж биш нь ойлгомжтой, иймд масштаб дээрх гурав, жишээлбэл салхины худыг долоо болон арван зангилаад хамарж хэмжээ тус бүрийн утгын хүрээг илэрхийлнэ.

Өмнө нь торнадод хамааран тохиож байгаагүй хамгийн хурдан салхины хурд нь 1996 оны дөрөвдүгээр сарын 10нд Оливиа халуун орны циклоныг өнгөрөх явцад болж байсан. Австралын Барров арал дахь автомат салхин станц хамгийн дээд шуургыг 113.3 метр сэкунд (480км/ц , 253миль/ц , 220.2кн , 372 фут/с ) гэж тогтоосон. салхины шуурга WMO үнэлгээний самбарт анемометр механик чимээ ба шуурга нь 2010 онд магадлал болон баталгаат статтстик хэмжилт болон үнэлэгдсэн .