Сансрын хог хаягдал

Сансрын хог хаягдал гэдэг нь сансарын хөлгийн шатлалууд (хөлгийн олон шатлалт хөдөлгүүр), ажилгаагүй болсон сансрын аппаратууд болон сансарын нисгэгчдийн ахуйн хог, хиймэл дагуулуудын ажиллагаанаас гарсан баттерей, антен гэх мэт, хүний хийсэн, хэрэгцээгүй болсон зүйлсийг хэлдэг. Сансрын үйл ажиллагаа хүний өдөр тутмын үйл ажиллагаа болсон өнөө үед сансрын хог хаягдал маш их хор хөнөөл учруулна. Сүүлийн үеийн судлагаагаар сансарт, хөдөлгөөнийг нь хянах боломжтой 23000 орчим биет нисэж яваагаас цөөхөн хэдхэн хувь нь ажиллагаатай байгаа сансрын аппарат юм.